Multa de 6.000 euros d’Inspecció de Treball a Parcs i Jardins per un accident laboral

La proposta de sanció inclou un recàrrec en les prestacions econòmiques de l'operari, que va haver de realitzar una tasca sense comptar el suport d'un altre company.

Redacció
 
 
 

La inspecció de ha proposat una multa de 6000 euros a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona com a resultat d’una inspecció sobre riscos laborals a un treballador d’aquesta entitat, amb l’agreujament de gravetat. Per això ha proposat un recàrrec de prestacions econòmiques del 30% a aplicar en el salari d’aquest empleat, segons informa el comitè d’empresa.
El 7 octubre de 2014 un treballador de Parcs i Jardins va ser destinat a segar uns parterres propers al carrer Aristides Maillol. Per poder desenvolupar la feina encomanada havia d’accedir a aquests parterres alçats a uns 50 cms.
Per realitzar aquesta tasca, tal com estableixen els manuals per a prevenir el risc de manipulació de càrregues de més de 25 kgs, l’empresa estableix com a mesura única de seguretat organitzativa l’ajuda d’un altre company.
La màquina de segar que utilitzava, marca HONDA, amb el dipòsit ple té un pes aproximat de 30 kgs. A més aquest treballador tenia limitacions per problemes de salut. Entre les restriccions mèdiques
tenia “no poder manipular càrregues de pes superior a 15 kgs” En intentar accedir amb la màquina al parterre, pel pes de la segadora li va fer perdre l’equilibri caient d’esquena sobre la vorera, cosa que li va produir la fractura de 8 costelles i li va causar un quadre de col·lapse pulmonar.

Davant d’aquest accident; la Inspecció de Treball va obrir expedient i va investigar d’ofici.

L’empresa, Parcs i Jardins, va al·legar en l’expedient: que té naturalesa d’administració pública i en conseqüència no pot ser sancionada ni aplicar-se-li el recàrrec de prestacions, a més en la seva defensa acusa el treballador de ser el responsable de l’accident: “l’accident es produeix essencialment per una desobediència del treballador en el procediment de la feina”, afirma.

Inspecció de Treball no té en compte les al·legacions esmentades i resol l’expedient; amb una multa de 6.000 euros i un recàrrec de prestacions del 30% per l’existència de responsabilitat empresarial per falta demesures de seguretat i higiene en el treball en l’accident sofert pel treballador.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*