L’OCDE culpa a l’atur i a la feina precària del fet que la pobresa infantil sigui el 23,4% a Espanya

L'organisme internacional critica els alts nivells d'atur, pobresa i desigualtat i afirma que els guanys de la represa no arriben a la major part de la població

Redacció
 
 
 
ángel Gurría, president de l'OCDE

Ángel Gurría, president de l’OCDE

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), ha vinculat el fet que la pobresa infantil a Espanya se situï en el 23,4%, deu punts per sobre de la mitjana, al fet que en moltes llars de l’Estat espanyol amb nens visquin una alta taxa de vulnerabilitat a causa de la desocupació, segons es recull en l’informe elaborat per l’entitat internacional sobre Espanya, que ha estat presentat aquest dimarts a Madrid.

L’organització alerta en el seu informe sobre Espanya corresponent a 2017 alerta sobre els efectes d’una recuperació que ha incrementat la desigualtat i la pobresa entre els espanyols, especialment a través de la devaluació dels salaris i de la generalització dels treballs temporals i a temps parcial.

L’organització, que presideix el mexicà, Ángel Gurría, destaca la recuperació de l’economia espanyola, en marxa des de 2013. Afirma que la represa ha estat una de les més sòlides de l’OCDE. “És probable que s’aconsegueixi un ritme de creixement econòmic superior al 2% anual en el curt termini”, subratlla l’informe, que apunta diversos reptes per als anys vinents.

La primera assignatura pendent és la correcció de la desigualtat. “La crisi ha deixat cicatrius que redueixen el benestar, sent les més visibles uns nivells encara molt elevats d’atur, pobresa i desigualtat. És fonamental que Espanya aconsegueixi incorporar a un major nombre de persones al mercat de treball, però també aquest país s’ha de centrar en la qualitat de l’ocupació per assegurar-se que els avantatges del creixement es comparteixen en major mesura entre la població i per crear millors oportunitats per a les generacions futures. El mercat de treball es caracteritza per comptar amb una elevada proporció de treballadors temporals, fonamentalment joves i treballadors amb sous baixos”, diu l’informe.

Els joves i els treballadors amb baixa qualificació són els que més pateixen la desocupació, alhora que hi ha uns nivells molt elevats d’atur de llarga durada. Aquests factors corren el risc de consolidar les desigualtats, incidint negativament en el creixement futur i en la cohesió social”, remarca el treball de l’organisme internacional.

L’OCDE manté, tot i els elements destacats de l’informe, la seva filosofia tradicional, que coincideix en molts punts amb el Fons Monetari Internacional (FMI). No obstant això, en el cas espanyol fa suggeriments que marquen un nou enfocament en algunes qüestions.

Una és la proposta que els primer 500 euros de salari que cobrin els treballadors contractats de forma indefinida estiguin exempts de cotitzar a la Seguretat Social, tot i que planteja que aquesta possibilitat es restringeixi als treballadors amb baixa qualificació professional. Aquesta idea té com a element criticable que afectaria negativament els comptes de la Seguretat Social, actualment deficitaris.

Un segon punt nou en relació amb els plantejaments tradicionals de l’OCDE es refereix a la Renda Mínima d’Inserció, la prestació que reben aquelles persones que han deixat de cobrar l’atur i no perceben altre ajut. Han de replantejar-se els programes per combatre la pobresa i fer-los més efectius, i ha d’incrementar-se tant el seu abast com la quantia dels ajuts, especialment en el cas de famílies pobres amb nens. En l’altre plat de la balança l’entitat insisteix que el cobrament d’aquesta ajuda ha d’estar supeditat a la “recerca activa de feina”.

Entre els plantejaments tradicionals de l’OCDE l’informe repeteix recomanacions com evitar el que en diu “dualitat de contractes” sobre els indefinits, que titlla excessivament protegits i els temporals que haurien de tenir una més alta protecció. Es tracta d’una fórmula per unificar les indemnitzacions a la baixa, atès que a Espanya la contractació temporal és actualment el 25% del total.

També reclama l’OCDE que les prestacions socials per als aturats es retirin de forma gradual a mesura que la persona s’incorpora al mercat de treball, en lloc de fer-ho per complet en el moment en què és donat d’alta, “perquè no es perdin els incentius econòmics per a treballar”.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*