L’esclavitud encara existeix

Com permet el Govern una situació d'esclavitud com la que viuen els treballadors de Le porc Gourmet? Els treballadors s'han de comprar les seves eines de treball, no poden parar per anar al lavabo, les baixes no es cobren...

Marta Moreta / Pol Gibert
 
 

L’esclavitud va ser abolida formalment l’any 1837, tot i que pràcticament s’havia eliminat des de finals del segle XVIII. Almenys formalment i tal com l’havíem coneguda històricament. Resulta contradictori afirmar-ho després de veure algunes de les pràctiques a les càrnies del nostre país.

Fa temps que els socialistes hem anat posant el focus a les condicions de treball que pateixen alguns treballadors de la indústria càrnia, sobretot a la Comarca d’Osona.

Des de l’any 1996 és coneguda per Inspecció de Treball, i per tots plegats, la contractació de treballadors en molts escorxadors com a autònoms de cooperatives, situació que s’ha convertit pràcticament l’única forma de contractació en aquestes empreses.

En alguns escorxadors hi ha conflictes laborals, però en concret a Le Porc Gourmet, tal com ja vam denunciar en el seu moment, els conflictes laborals han passat també a convertir-se en un conflicte social i de drets humans.

El sector carni és un dels puntals de la indústria alimentària catalana: representa el 4% del PIB i compta amb més de 30.000 treballadors.

Des del Parlament, i amb l’evident vulneració de drets que vivien centenars de treballadors/es, vam demanar a la Consellera Bassa que crees una taula de treball formada per: patronals del sector, sindicats, Govern i administracions locals de la comarca d’Osona, per tal d’avaluar les mesures necessàries a incorporar per assolir unes les condicions de treball amb salaris dignes i valor afegit. Desconfiant de la via del diàleg amb empreses que viuen gràcies a l’explotació, també vam instar a l’Autoritat Laboral ha de dissenyar un pla d’actuació específic per tal de combatre les pràctiques fraudulentes de les “falses cooperatives”, que paguen salaris a autònoms que no han posat mai capital en la cooperativa ni cobren beneficis d’aquesta.

La contractació d’aquests “falsos autònoms” representa abaratiment de costos pels escorxadors i retallada de drets laborals. Les condicions són de semiesclavitud: jornades inabastables, nul·la estabilitat laboral, esforços físics que suposen pèrdua de salut,… Tot plegat ha provocat que els llocs de treball anessin a parar a treballadors estrangers vulnerables.

Tot i que el 9 de juliol del 2015 el Ple del Parlament va aprovar la llei de cooperatives 12/2015 en la que es diu específicament que “correspon al Departament competent en matèria de cooperatives conèixer les infraccions i la imposició de sancions que estableix aquesta llei, en virtut de l’acta emesa per la Inspecció de Treball, que ha d’incloure, si escau, la infracció corresponent, la proposta de sanció, la graduació i la quantificació, d’acord amb els articles 150 i 151, sens perjudici de les competències que respecte a les cooperatives amb secció de crèdit té el departament amb competències en la matèria”, el govern no ha mogut fitxa.

I, per tant, denunciem altre cop que el Govern no fa la seva feina ni l’ha fet almenys en els últims dos anys. Perquè si el Departament de Treball hagués fet les inspeccions corresponents, no ens trobaríem amb situacions com les que es viuen a l’illa càrnia d’Osona.

Necessitem un pla d’inspecció que vagi a l’arrel del problema. Necessitem actuar amb contundència contra la vulneració de drets laborals i contra l’existència de frau de llei per part d’aquestes cooperatives de treball associat, ja que els socis treballadors tenen pitjors condicions laborals que els treballadors de l’empresa a qui presten servei.

Com permet el Govern una situació d’esclavitud com la que viuen els treballadors de Le porc Gourmet? Els treballadors s’han de comprar les seves eines de treball, no poden parar per anar al lavabo, les baixes no es cobren i aprofiten que la majoria d’immigrants no tenen fluïdesa en la comunicació per acabar-los d’explotar.

Quan haurem d’esperar per posar-se a treballar i acabar amb aquesta esclavitud laboral? Quan més hem d’esperar que afrontar aquestes situacions que clamen per una actuació urgent?

Mentre esperem, haurem de dir amb la poca petita que l’esclavitud ha estat abolida.

Marta Moreta / Pol Gibert
Sobre Marta Moreta / Pol Gibert

Marta Moreta és diputada del Grup Parlamentari Socialista i portaveu parlamentaria a la Comarca d’Osona Pol Gibert és diputat del Grup Parlamentari Socialista i portaveu a la Comissió de Treball. Contacte: Página web | Més articles

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*