Les empreses estaran obligades a dur un registre amb els salaris per sexe i categoria per evitar la bretxa salarial

L'Executiu central estén l'obligació de comptar amb plans d'igualtat a les empreses de més de 50 treballadors: hauran d'incloure, entre d'altres, mesures de corresponsabilitat i de prevenció de l'assetjament sexual

Ana Requena Aguilar
 
 
 
El Govern central pretén eliminar les diferències salarials injustificades entre dones i homes foto: IStock

El Govern central pretén eliminar les diferències salarials injustificades entre dones i homes foto: IStock

Informació publicada a Eldiario.es

Les empreses hauran de dur un registre amb les dades dels sous mitjans de la seva plantilla desagregades per sexe, grups i categoria professionals, i llocs similars, per evitar la bretxa salarial. Així consta en el text definitiu del reial decret llei sobre igualtat laboral que el Govern ha aprovat avui al Consell de Ministres previ al 8M i al qual ha accedit eldiario.es.

Els treballadors tindran dret a conèixer a aquesta informació a través dels seus comitès d’empresa o delegats sindicals. L’Executiu estén l’obligació de tenir plans d’igualtat a les empreses de més de 50 treballadors (fins ara el límit era 250) i aquests plans hauran d’incloure necessàriament una auditoria salarial i mesures de corresponsabilitat i de prevenció de l’assetjament sexual.

Seran obligatoris els “registres salarials” en què les empreses hauran d’anotar els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i per grup professional, categoria, i lloc de treball “iguals o d’igual valor “. Els treballadors tindran dret a accedir a aquesta informació a través dels seus comitès d’empresa o delegats sindicals.

Quan en una empresa d’almenys cinquanta treballadors, la mitjana de les retribucions d’un sexe sigui superior en un 25% o més a la mitjana de sous de l’altre sexe, l’empresari haurà de justificar per escrit a què respon aquesta diferència i garantir que no té a veure amb motius relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

El decret inclou en la legislació espanyola un concepte clau, el de “treball d’igual valor”. Les empreses hauran de pagar salaris idèntics “per la prestació d’un treball d’igual valor” sense que pugui existir discriminació. Busca així aturar discriminacions salarials indirectes, és a dir, que les empreses paguin diferent  en ocupacions el valor és similar però tendeixen a ocupar, respectivament, dones i homes.

“Un treball tindrà el mateix valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en què aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents “, defineix el text.

S’estenen els plans d’igualtat

L’Executiu estén l’obligació de comptar amb plans d’igualtat a les empreses de més de 50 treballadors. Aquests plans han d’incloure mesures que abastin el procés de selecció i contractació, la classificació professional, la formació i promoció professional, les condicions de treball i una auditoria salarial, l ‘ “exercici corresponsable” de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina , les retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Crea, a més, un registre de plans d’igualtat en el qual totes les empreses d’inscriure el seu.

1 Comentari en Les empreses estaran obligades a dur un registre amb els salaris per sexe i categoria per evitar la bretxa salarial

  1. kmbxbag // 14/03/2019 en 14:08 // Respon

    Steven Adler

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*