L’any passat 3 de cada 10 contractes temporals firmats a Catalunya va ser d’una setmana o menys

Des de la fi de la crisi augmenten els contractes indefinits, tot i que en nombres absoluts ho fan tres cops menys que els temporals

Redacció
 
 
 
Els serveis d'atenció telefònica són usuaris de molta mà d'obra

Els serveis d’atenció telefònica són usuaris de molta mà d’obra

A Catalunya, l’any 2018, 3 de cada 10 contractes firmats va tenir una durada igual o inferior a la setmana. El percentatge de contracte d’un més o menys va passar 41,3 al 43,4%, cosa que suposa una variació interanual del 8,6%. Pel que fa a la variació interanual dels contractes de durada indeterminada, aquests s’han reduït en un any en un 2%, passant de 935.308 (33,7%) a 916.464 (32%). Aquestes són dades de l’estudi sobre contractació fet per CCOO de Catalunya.

L’any 2018 es van registrar a Catalunya 3.329.416 contractes de treball, dels quals menys d’un 14% van ser indefinits. Tot i que el nombre de contractes indefinits s’ha doblat al llarg de la recuperació, amb 228.478 contractes més el 2018, que cinc anys abans, en aquest temps l’increment de contractes temporal ha estat de 939.984.

Per tipus de contractes, Els contractes indefinits han estat en la seva major part ordinaris, tot i que es consigna un increment important (11,5%), en relació al 2017, dels contractes que el 2018 s’han convertit en indefinits. En el cas dels contractes temporals els més utilitzats continuen essent els eventuals per circumstàncies de la producció, seguits dels d’obra i servei. En el capítol  ’altres’ val la pena destacar el fort increment dels contractes d’inserció (39%), dels de jubilació parcial (31,4%) i dels de relleu (28,3%).

L’informe mostra que el 80% dels contractes signats van ser en el sector serveis, el que torna a confirmar la tendència a la terciarització del nostre mercat laboral, a més d’un canvi gradual en l’estructura de la contractació industrial, amb un increment del nombre de contractes temporals, molts realitzats per empreses de treball temporal amb la categoria de peons manufacturers. A més, l’Enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre del 2018 mostra una reducció de l’ocupació industrial a Catalunya en 3.000 persones.

Parcialitat creixent

Com  mostra l’Enquesta de Població Activa (EPA), l’increment de treballadors/es a temps parcial en un any ha estat de 31.900 persones, cosa que comporta una revifada de l’índex de parcialitat que se situa en 14,61, quan estava en 13,98%, el quart trimestre de 2017. Cal recordar que la parcialitat de les dones és tres vegades superior a la dels homes amb unes taxes respectives de 22,57 i 7,55%. Les persones que treballen a temps parcial, moltes de les quals ho fan de manera involuntària, sumen a Catalunya, prop de mig milió (495.400).

Pel que fa al balanç general, el 2018 va acabar amb 3.396.621 persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya, de les quals 2.838.836 al règim General, i 551.665 al règim de treballadors autònoms. Aquesta dada suposa un increment, en relació al 2017, de 96.437 noves afiliacions, i una millora del 2,92%. D’altra banda, les dades de l’EPA publicades pel quart trimestre de 2018, confirmen una millora de la taxa d’ocupació fins al 54,4%, amb un augment del nombre de treballadors/es actius (fins  a sumar 3.842.500) i un descens dels desocupats i desocupades en nombre de 74.900, que comporta una reducció de la taxa d’atur que baixa al 11,75%.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*