La desconnexió digital dels treballadors serà un dret garantit per la llei

La nova llei de Protecció de Dades, que encara ha de passar pel Congrés, garanteix aquest i altres drets

Redacció
 
 
 
La desconnexió ditigal serà un dret

La desconnexió digital serà un dret

La nova llei de Protecció de Dades garantirà drets com la desconnexió digital del treballador fora del seu horari laboral, segons l’informe conclòs per la ponència al Congrés que ha debatut les esmenes al text inicial d’aquesta iniciativa que busca reforçar la privacitat. Aquest projecte de llei, que adaptarà l’ordenament jurídic espanyol al nou reglament europeu de Protecció de Dades, està pendent ara de passar a la fase de Comissió al Congrés.

En el dictamen de la ponència que ha analitzat el projecte de llei han quedat fixats criteris com l’edat mínima d’accés dels menors a les xarxes socials sense consentiment dels pares. En el text inicial aquest nombre es trobava en els 13 anys, però finalment s’ha establert en els 14. El reglament europeu de Protecció de Dades dóna marge als Estats membres per fixar aquesta edat en una franja d’entre 13 i 16 anys.

El projecte de llei garantirà una bateria de drets digitals. A més de la desconnexió digital del treballador fora dels seus horaris laborals, inclou també el dret “a l’oblit” quan les dades resultin “inadequats, no pertinents o excessius” amb el pas del temps. La normativa passarà a denominar-Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia de Drets Digitals.

Privacitat reforçada

També es garantirà la protecció de la intimitat dels treballadors amb l’existència de protocols d’ús de dispositius digitals acordats per l’empresa i els treballadors. Es reforçarà així mateix la privacitat dels empleats davant sistemes audiovisuals o de geolocalització en el treball.

De fet, la normativa inclou una disposició addicional amb una referència expressa perquè s’atenguin les peticions d’accés a arxius públics i eclesiàstics que siguin objecte d’investigacions policials o judicials.

D’altra banda, la llei garantirà a més que el dret a la privacitat no perjudiqui la investigació biomèdica, i en el nomenament del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) participarà al Congrés.

 

Aquesta és una informació publicada a El Diario.es tecnologia

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*