Inspecció de Treball va multar a 2013 a 110 empreses per discriminar les dones

La majoria de les infraccions es van relacionar amb l'incompliment o l'absència de plans d'igualtat en societats obligades a tenir-ne

Ana Requena Aguilar - eldiario.es
 
 
 
La igualtat salarial home-dona impregna les reivindicacions sindicals Foto: Enric Català

La igualtat salarial home-dona impregna les reivindicacions sindicals Foto: Enric Català

Multes que sumen globalment poc més d’un milió d’euros en un any a un centenar d’empreses per incórrer en pràctiques de discriminació per raó de sexe a les seves treballadores. És el balanç recollit en la memòria anual de la Inspecció de Treball el 2013, exercici en què aquesta unitat, dependent de la Subsecretaria d’Ocupació i Seguretat Social del Ministeri d’Ocupació, va aixecar acta d’infracció a 110 empreses per aquest motiu i va imposar multes que, en conjunt, van suposar 1.063.818 euros. L’any anterior, les sancions van ascendir a pràcticament la meitat (563.330) i el nombre de societats sancionades va ser de 82.
Segons la memòria anual de la Inspecció, la majoria de les multes de 2013 van tenir a veure amb l’incompliment o l’absència de plans d’igualtat en empreses que estan obligades a comptar amb un: en aquest cas, hi va haver 1.397 actuacions que van acabar en 42 infraccions per un import total de 151.893 euros. No obstant això, les actuacions en matèria d’igualtat representar només l’1,12% de totes les accions que va dur a terme la Inspecció l’any passat.
A més de les accions que s’inicien a petició dels jutjats, de les administracions o per denúncies, la Inspecció porta a terme actuacions per vigilar el compliment de la Llei d’Igualtat i els plans d’igualtat, detectar casos de discriminació laboral o salarial, vulneració de drets relacionats amb la conciliació, o assetjament sexual.
El 2013, els inspectors van fer 6.481 actuacions al respecte, de les quals 110 van acabar en infraccions per l’esmentat import global d’una mica més d’un milió d’euros. Els treballadors involucrats en aquestes inspeccions van ser 22.668. La Inspecció va enviar també 1.579 requeriments a empreses perquè donessin més informació o solucionessin algun aspecte.
Tot i que la majoria d’infraccions es van interposar per falta o per incompliment de plans d’igualtat, les multes més quantioses les van pagar les quinze empreses expedientades per discriminar les seves treballadores per raó de sexe: 15 companyies van pagar 443.774 euros. Altres catorze multes es van deure a la vulneració de drets de conciliació de la vida personal i laboral i van suposar en total 30.504 euros. Vuit empreses van ser multades amb 17.631 euros per assetjament sexual i dos amb 16.251 euros per cas discriminatori per raó de sexe.
Discriminació salarial
La Inspecció de Treball va obrir el 2013 una campanya específica per detectar discriminació salarial, directa o indirecta, en alguns sectors. Al llarg de l’any van inspeccionar 565 empreses i van detectar dues empreses en què es produïa discriminació. En un dels casos, que afectava 429 persones, es va estendre acta d’infracció amb una proposta de sanció de 187.515 euros. En l’altre, “es va formular requeriment a l’empresa perquè procedís a esmenar les deficiències constatades”.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*