Europa dictamina que marxar d’una empresa si aquesta abaixa el salari és un acomiadament

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ho sentencia com a resposta a un requeriment d'un treballador català

Redacció
 
 
 
Seu del Tribunal de Justicia de la Unio Europea

Seu del Tribunal de Justicia de la Unio Europea

Un treballador pot abandonar l’empresa si aquesta li rebaixa el salari un 25% i la sortida ha de ser considerada com un acomiadament i rebre, doncs, la indemnització corresponent. Aquest és el contingut d’una sentència que s’ha conegut aquest dimecres, 11 de novembre, emesa pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió fa referència a un canvi de condicions laborals considerada per l’autoritat judicial com a unilateral i substancial en relació amb les condicions anteriors del contracte. La sentència considera que aquesta circumstància es contempla a la directiva europea sobre acomiadaments col·lectius.

La sentència es refereix al cas de Cristian Pujante Rivera, un dels deu treballadors acomiadats per causes objectives al setembre de 2013 per la societat Gestora Clubs. El seu acomiadament va ser seguit per altres 27 en els 90 dies anteriors i següents per diferents causes i en particular per la finalització dels contractes o la baixa voluntària, entre elles, la d’una treballadora que va acceptar l’extinció contractual després de ser informada per l’empresa que se li rebaixaria el salari un 25% per causes objectives.

L’empresa va reconèixer que les modificacions del contracte van sobrepassar les condicions substancials permeses per la llei espanyola, cosa que va suposar que hagués d’indemnitzar la treballadora.

No obstant això, Pujante Rivera va interposar una demanda contra Gestora i contra el el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) davant un Jutjat del Social de Barcelona al considerar que l’empresa havia d’aplicar el procediment d’acomiadament col·lectiu tenint en compte que amb les 27 rescissions posteriors s’arribava al llindar que marca la llei espanyola per fer-ho. Efectivament, segons la Llei espanyola, en les empreses que tenen entre100 i 300 treballadors, es considera acomiadament col·lectiu per causes objectives quan afecta el 10% dels treballadors, en un període de 90 dies. Davant d’això el jutjat del social de Barcelona va demanar a la justícia europea un aclariment en relació amb l’assumpte.

Tribunal de Justícia declara, doncs, que quan un empresari procedeix unilateralment i en perjudici del treballador a modificar substancialment elements essencials del contracte de treball per motius no inherents a la persona del treballador això equival a un “acomiadament”, tenint en compte que aquestes accions no solen tenir el consentiment del treballador.

La directiva europea que busca reforçar la protecció dels treballadors en cas d’acomiadaments col·lectius de manera comparable entre els diferents Estats membres per a equiparar les càrregues que suporten les empreses de la Unió. El Tribunal europeu, amb seu a Luxemburg, aclareix a més, que la directiva no es pot interpretar de forma restringida, ja que la privaria de la seva plena eficàcia, és a dir, la condició segons la qual cal que els acomiadaments siguin almenys cinc.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*