El dia 22 de març ens mobilitzem en favor d’un Servei d’Educació

Per a nosaltres, la Federació d’Ensenyament de la USOC, és important el manteniment de totes les aules, concertades i públiques

Pere Forga
 
 

Ens trobem a pocs dies d’iniciar el ritual anual de la preinscripció escolar dels ensenyaments obligatoris per al curs 2017-18. Com cada any, milers de nens i nenes iniciaran el seu recorregut escolar al nivell de P3. També com cada any, milers de famílies intentaran exercir el seu dret d’elecció del centre educatiu, de conformitat amb les seves conviccions morals o religioses, amb el projecte educatiu del centre o per altres circumstàncies. I així ho faran tant en centres públics com en centres concertats. Pares i mares trien en funció del seu criteri allò que creuen que és el millor per a llurs fills i filles, tenint en compte la disponibilitat de places escolars. Aquesta lliure convivència entre models es complementa l’un amb l’altre i se sustenta amb el treball sistemàtic de mestres i professors que exerceixen la seva funció docent amb la màxima responsabilitat: no sobra ningú, tots els treballadors actuals són necessaris.

Paral·lelament al procés de preinscripció, aquesta setmana el Parlament de Catalunya ha d’aprovar de forma definitiva els Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017. Com a novetat des de l’àmbit educatiu, l’actual projecte i la llei que l’acompanya incorporen noves disposicions que van a la contra d’aquesta idea d’un únic servei educatiu de Catalunya, però alhora divers. A mode d’exemple es contempla que per aquest any no es tancarà cap aula d’escola pública, tot i la davallada de la natalitat que any rere any comporti que hi hagi menys alumnes a l’hora de matricular-se al nivell de P3. Estant d’acord en el manteniment de les aules, amb aquestes disposicions s’està indicant d’on s’ha de produir el tancament. Per a nosaltres, la Federació d’Ensenyament de la USOC, és important el manteniment de totes les aules, concertades i públiques.

Tot el professorat del servei d’educació fa el mateix servei públic i així està reconegut en la pròpia llei d’educació de Catalunya (2009); tot el professorat també va ser retallat en les retribucions des del 2010 fins l’actualitat, en la mateixa mesura. Entenem que ha arribat el moment de revertir totes les mesures qualificades d’excepcionals a tot el professorat i no a una part, exclusivament. Estem en contra que es tanqui qualsevol aula, veiem absolutament necessari abaixar la ràtio alumnes/professor i cal aprofitar la baixada demogràfica per oferir més qualitat a tot el sistema educatiu.

Entenem que hem de defensar la globalitat dels llocs de treball del Servei d’Educació i no centrar-nos, per motius ideològics, només en una part.

Un únic servei, igualtat de condicions?

Des de l’any 2010 el professorat dels centres concertats està pendent que s’homologui de forma definitiva les serves condicions retributives i laborals, en relació al professorat dels centres públics, tal i com estableix la LEC. L’Administració no troba mai el moment, no ha demostrat voluntat política real de fer-ho possible fins a dia d’avui, després d’una demora de més de sis anys incomplint la disposició transitòria segona de la LEC.

Qui es creu el servei educatiu?. Nosaltres si , per això ens mobilitzem el dia 22 de març.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*