Del principi d’igualtat en el treball a l’amenaça del TTIP i el CETA

Europa ha de canviar moltes coses, per fer-la més democràtica, més social, més solidària, més sostenible, però no en el sentit que indiquen el TTIP i el CETA

Joan Carles Gallego
 
 

del-riure-a-la-tristorEuropa es fa valdre en el terreny laboral aquests dies, després de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (STJUE) que adverteixen al govern en relació a la injusta i discriminatòria legislació laboral amb els treballadors i treballadores temporals. Han estat reforçades per una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (STSJM) que en coherència amb aquelles reconeix el dret d’una treballadora temporal a rebre una indemnització justa i no discriminatòria en relació un contractat fix. Aquestes sentències remarquen una concepció d’Europa, la de la Carta Social, la del dret europeu, la del diàleg social, i alerten dels tractats de lliure comerç (TTIP, CETA) negociats al marge de les institucions democràtiques.

Les sentències alerten sobre l’ús abusiu de la contractació temporal (referit a l’interinatge en el sector públic, però extensiu al sector privat) i estableixen l’obligació d’estabilitat per aquelles feines que realitzen les mateixes tasques que un fix i que no tenen cap justificació objectiva de ser excloses com a treball fix, amb la salvaguarda de la substitució de persona amb dret a reserva de plaça. Sentencien també el dret a la igualtat en el treball, o sia a no ser discriminat i, per tant, disposar de les mateixes condicions de treball que tenen les persones que fan una feina similar i conseqüentment a percebre una indemnització justa, similar a la que rep una persona amb contracte fix. Reforcen així, la necessitat de derogar les darreres Reformes Laborals i construir un nou marc de drets laborals adequat a la nova realitat econòmica i social.

Urgeix ja modificar l’Estatut dels Treballadors per homologar els drets de les persones amb contractes fixes i temporals i posar fi a l’actual discriminació i rescabalar els drets dels treballadors temporals. Barrant el pas als intents demagògics i interessats del govern i alguns sectors econòmics, que voldrien introduir noves formes de precarització o devaluació de drets (“contracte únic”, “contracte amb indemnització creixent”, etc) contraris al contingut de la sentència i a la pròpia legislació europea. Cal canviar la norma per aplicar ràpidament i amb caràcter universal el contingut de la sentència, fent avançar l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació i garantint la igualtat de tots els treballadors i treballadores quant a drets. A l’entretant, però, cal posar a  disposició de tots els treballadors i treballadores temporals les eines sindicals i jurídiques per reclamar i rescabalar les possibles diferències econòmiques que els hi puguin correspondre, tal com planteja la campanya posada en marxa per CCOO.

La STJUE posa de manifest el valor del Dret europeu, de la Carta Social Europea i el valor de Diàleg Social. El Tribunal aplica una Directiva Europea que garanteix el principi d’igualtat i no discriminació en el treball, subscrit per la Patronal Europea i la Confederació Europea de sindicats (CES) en el marc del Diàleg Social. No és la primera vegada que hem hagut de recórrer al Tribunal Europeu per trobar l’empara que ens nega una legislació injusta i discriminatòria com la que tenim. La STJUE és oportuna, especialment ara que el debat en relació als Tractats de Lliure Comerç, TTIP i CETA, és viu.

El TTIP i el CETA s’estan negociant a l’esquena de la representació democràtica de la ciutadania de la UE, representen una amenaça als drets laborals, socials i mediambientals, atempten contra el sistema democràtic i els serveis públics, que poden quedar supeditats al negoci i als interessos privats i de les grans empreses multinacionals. Amb el TTIP o el CETA sentències com la TJUE tindrien dificultats per ser subscrites amb caràcter universal, atesa la prerrogativa a utilitzar per les multinacionals, marcs jurisdiccionals específics davant normes que considerin atempten els seus interessos. Els tractats comportarien l’afebliment del dret laboral europeu.

Aquests dies s’han convocat nombroses mobilitzacions arreu Europa per aturar els tractats. Aquest dissabte 15 octubre a la tarda es convoca una cadena humana, per palesar el rebuig i evitar que el Govern en funcions doni llum verda al CETA en la Cimera Europea dels pròxims dies 18 i 21. La campanya contra el TTIP segueix viva i no permetrà que les negociacions d’aquest tractat es reprenguin d’ací a uns mesos amb un altre nom. En cas d’aprovar-se el CETA i mantenir-se les negociacions sobre el TTIP, el model social europeu, cada cop més afeblit, rebria l’estocada definitiva. Sens dubte Europa ha de canviar moltes coses, per fer-la més democràtica, més social, més solidària, més sostenible, però no en el sentit que indiquen el TTIP i el CETA.

Joan Carles Gallego
Sobre Joan Carles Gallego

És execretari general de CCOO de Catalunya Contacte: Página web | Més articles

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*