CCOO puntualitza que es crea poca ocupació, temporal i masculina

El sindicat destaca que en l'últim trimestre l'atur ha augmentat a Catalunya mentre que ha baixat a Espanya

Redacció
 
 
 
Els aturats de més de 55 anys tenen molt difícil tornar a trobar feina

Els aturats de més de 55 anys tenen molt difícil tornar a trobar feina

CCOO posa de manifest en la seva valoració sobre l’EPA del quart trimestre que l’atur, efectivament baixa, però també baixa la població activa. L’ocupació que es crea és escassa i temporal. A més la nova ocupació és masculina.

Els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) pel darrer trimestre de 2015 indiquen, afirma el sindicat que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 1,4% en relació amb el trimestre anterior, és a dir, hi ha 9.000 aturats i aturades més, deixant un total de 668.600 persones sense feina. A Espanya, la xifra d’aturats el quart trimestre de 2015 ha estat de 4.779.500, amb una taxa d’atur del 20,9%. La taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 17,7%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior i -2,2 punts percentuals respecte del 2014. CCOO puntualitza que els homes han reduït l’atur en 4.500 efectius i un -1,4%, mentre que les dones han augmentat en 13.500 dones aturades i un 4,1%. Si es mira en relació a fa un any, l’atur s’ha reduït en 87.900 persones, el que representa una disminució de l’11,6%. Això es tradueix en -76.900 homes i -11.000 dones.
Ocupació

Pel que fa a les dades de població ocupada, el sindicat assegura dir que per aquest quart trimestre de 2015 l’ocupació s’ha reduït en 9.000 persones en relació amb el trimestre anterior. En aquest cas, l’ocupació ha suposat una reducció del -0,3%, mentre que a la resta de l’Estat la tendència ha estat creixent. Exactament, s’ha donat un augment de 45.500 persones ocupades més i un 0,3% d’increment.

Si es compara de manera interanual, l’ocupació ha augmentat en 53.800 persones, increment que significa un 1,8%. La taxa d’ocupació pel quart trimestre de 2015 és del 51% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,3 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,8 punts percentuals més que l’any 2014.

Contractació i jornada

El darrer trimestre de 2015, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit es redueix en 38.000 persones, respecte a fa un any, mentre que el nombre de persones amb contracte temporal augmenta en 69.900 persones assalariades més.

Pel que fa al tipus de jornada, les persones amb jornada parcial es redueixen en -6.200 i les que treballen a jornada completa incrementen en 60.100, respecte l’any 2014.

Propostes

CCOO reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos.

El sindicat insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu que es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a les dificultats de recuperació.

Finalment, CCOO reitera que el nostre mercat de treball continua generant treballadors pobres i amb dificultats per a construir projectes de futur.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*