CCOO exigeix a Metro de Barcelona que faci públic el llistat d’instal·lacions amb amiant i que no amagui el problema

Segons el sindica dels 802 treballadors als quals ha fet TAC, en el 30% s'han trobat afectacions pulmonars

Tomeu Ferrer
 
 
 
Francesc Monoro, José Manuel Moreno i Rafael Garcia foto: Tomeu

Francesc Monoro, José Manuel Moreno i Rafael Garcia foto: Tomeu Ferrer

CCOO reclama a l’empresa de Metro de Barcelona que faci públic on hi ha amiant a les instal·lacions, com a primera condició per actuar eficaçment per pal·liar el problema, cosa que, afirmen, no es produeix. El no reconeixement d’aquests fets el vincula el sindicat a la intenció de la companyia per evitar fer-se càrrec tant de les indemnitzacions com dels costos de la retirada, segons ha manifestat Francesc Montoro, responsable de salut laboral de CCOO.

José Manuel Moreno, responsable de CCOO de prevenció de salut a Metro de Barcelona ha indicat que el 30% de la plantilla a la que se li han fet TAC, uns 802, té afectacions pulmonars, de les quals el 22% són pleurals i altres 22% a la gola dels treballadors, “però l’empresa no ens dóna informació sobre aquest problema, per la qual cosa hem hagut de denunciar diversos cops a Inspecció de Treball”. En tots els casos són treballadors de tallers o manteniment.

L’empresa nega les afectacions i afirma que: “Fins ara en els exàmens de salut del personal que està sent revisat amb motiu de la seva possible exposició a l’amiant han aparegut els 22 casos d’alteracions pleurals que ja s’han donat a conèixer. A més, tal com també s’ha informat, s’han trobat alguns casos que estan en observació, pendents de diagnòstic, per si s’han de declarar com a malaltia professional o no, que pot estar relacionada amb l’amiant o no”.

El sindicat reclama que el comitè de prevenció pugui fer trobades monogràfiques sobre l’amiant, afirmant que l’empresa s’hi nega.

De fet, l’empresa no reconeix en les seves informacions que hi hagi els 22 afectats amb problemes a la gola, ni que d’aquests n’hi hagi res de baixa.

Rafael Garcia, secretari d’organització i responsable de salut laboral del sector ferroviari de CCOO ha recordat que a Metro de Madrid es va detectar existència d’amiant i des d’aquell moment s’ha registrat la malaltia professional d’un treballador i dues morts produïdes per contacte amb amiant, “cosa que es podria donar també a Barcelona”, ha dit. En aquest sentit ha afirmat que mentre algunes empreses han reaccionat positivament davant l’aparició d’amiant, altres han estat poc col·laboradores, per evitar assumir indemnitzacions i inversions per millorar i sanejar les instal·lacions on hi hagi amiant.

Moreno ha criticat que des de 1992 es va prohibir l’ús d’amiant a les instal·lacions de Metro, però que fins a 2019 no s’ha posat mans a l’obra per fer un llistat d’instal·lacions i material rodat- En aquest sentit ha esmentat que a Barcelona el 80% de les instal·lacions tenen indicis d’amiant. En aquest sentit ha explicat que “La setmana passada a la cotxera de Sant Genís, en treure una peça va caure l’amiant davant dels treballadors que estaven fent el manteniment”.

A fets com aquest vincula el responsable sindical l’existència a Metro de Barcelona de 22 casos d’afectats a la laringe i alres 22 de pulmó, dins d’una xifra global de 249 afectats per diverses malalties pulmonars.

Comissions Obreres de Metro de Barcelona i també de Madrid reclamen amb urgència als responsables dels grups parlamentaris, l’aprovació urgent d’una proposició de llei de creació d’un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*