CCOO denúncia que l’atur castiga més les dones i les grans dificultats que tenen per trobar feina

El sindicat reclama que s’emuli Islàndia i que es publiquin els salaris que es paguen a homes i dones

Redacció
 
 
 
La conversió de contractes temporals a fixos s'accelera foto: Ministeri de Treball

La conversió de contractes temporals a fixos s’accelera foto: Ministeri de Treball

El febrer de 2019 deixa una xifra de 396.642 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 5,2% (21.539 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.289.040 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 5,2%.

Comissions Obreres destaquen al respecte que «es redueix l’atur respecte del 2018 en un 5,2% però, tot i la disminució, Catalunya continua amb gairebé 400.000 persones que no troben una feina. Cal tenir present que la manca de confiança en el mercat de treball fa que part de la població treballadora deixi de buscar feina de manera activa».

El sindicat assegura que «es redueix l’atur a tots els sectors, respecte ara fa un any, destacant el cas de la construcció i la indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta».

Evolució de l’atur per sexes

CCOO posa èmfasi en el fet que les dones representen el 56,7% del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur es produeix tant en dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur han reduït la xifra en un 6,8%, les dones ho han fet en un menor 3,8%. Respecte del mes de gener, els homes han disminuït la xifra de l’atur en un 0,8% mentre que les dones ho han fet en un tímid 0,2%.

La recuperació del mercat de treball es dóna amb evidents desigualtats d’accés a la feina entre homes i dones, ja que són elles les qui continuen reduint l’atur a un ritme més lent.

Incidència entre les persones immigrades

Les persones immigrants representen el 20,7% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el segon mes de l’any 2019, el que significa un total de 82.204 persones. L’atur registrat d’aquest col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del 5,6% percentatge que es tradueix en 4.834 persones aturades menys.

Propostes de CCOO

El sindicat recorda quines són les seves propostes per canviar la situació de l’atur a Catalunya.

– Demana que s’ampliï l’accés a la jubilació parcial amb contracte de relleu a tots els sectors productius, per tal de garantir la renovació de les plantilles i donar accés a l’ocupació a les generacions més joves.

– En relació a l’entrada en vigor del Real Decret 1462/2018 amb data 1 de gener de 2019, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional, l’increment previst del 22,3% aprovat pel Govern, no afecta la tendència del mercat de treball que continua creant ocupació.

– Aplicar l’Acord interprofessional de Catalunya en matèria d’igualtat i bretxa salarial i promoure mesures de transparència salarial, com per exemple obligar les empreses a publicar les seves retribucions (Islàndia) i/o a informar les dones dels salaris dels seus companys de feina (Alemanya).

– Considera que calen més recursos per a polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a persones aturades de llarga durada i per combatre el preocupant atur femení i juvenil.

– Creu necessari tenir un control sobre el volum de pràctiques per joves que es realitzen per poder detectar i combatre totes aquelles que siguin fraudulentes, La cotització és una eina que permetria fer aquest seguiment.

– Defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement pel qual se segueix apostant, per inestable i vulnerable a futures crisis.

– Defensa més inversió pública per potenciar sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt valor afegit.

– Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*