Teresa Crespo

Teresa Crespo
Sobre Teresa Crespo

presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars i vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector @ecasacciosocial Contacte: Página web | Twitter | Més articles

Garantia de rendes, una qüestió de drets

19/01/2018 - Teresa Crespo

Les experiències existents ens indiquen que les polítiques que garanteixen una renda tenen un doble efecte: en primer lloc, sobre la persona i la seva dignitat, però en segona instància també sobre l’economia del territori, ja que la seguretat de disposar d’uns els ingressos incrementa el consum i enforteix les xarxes socials