Pol Gibert - Beatriz Silva

Pol Gibert - Beatriz Silva
Sobre Pol Gibert - Beatriz Silva

Pol Gibert i Beatriz Silva són membres del grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya Contacte: Página web | Twitter | Més articles

Les Kellys i la lluita contra la precarietat

29/08/2018 - Pol Gibert - Beatriz Silva

Hauríem de preguntar-nos per què un dels treballs més precaris que existeixen en la nostra societat es continua realitzant exclusivament per dones. La bretxa salarial és un dels reptes pendents de la nostra economia però ho és encara més en les rendes més baixes.