Marta Moreta / Pol Gibert

Marta Moreta / Pol Gibert
Sobre Marta Moreta / Pol Gibert

Marta Moreta és diputada del Grup Parlamentari Socialista i portaveu parlamentaria a la Comarca d’Osona Pol Gibert és diputat del Grup Parlamentari Socialista i portaveu a la Comissió de Treball. Contacte: Página web | Més articles

L’esclavitud encara existeix

05/02/2018 - Marta Moreta / Pol Gibert

Com permet el Govern una situació d’esclavitud com la que viuen els treballadors de Le porc Gourmet? Els treballadors s’han de comprar les seves eines de treball, no poden parar per anar al lavabo, les baixes no es cobren…