Fina Rubio

Fina Rubio
Sobre Fina Rubio

Fina Rubio és presidenta de la Fundació Surt i de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural; Master en Formació de Formadors: Metodologies i Gestió per la UPC i Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (Institut Interuniversitari Estudis de Gènere). Participa com a experta docent en diversos cursos de postgrau i màsters universitaris Contacte: Twitter | Més articles

La igualtat salarial és qüestió de voluntat política

31/01/2018 - Fina Rubio

L’obligatorietat de les empreses ha d’anar més enllà de les sancions, les eines hi són per tant cal aplicar-les demanant que s’apliqui obligatòriament la diagnosi de seguiment i avaluació de plans d’igualtat i se les obligui a fer auditories d’igualtat salarial