El 30% dels assalariats guanya menys de 1.215 euros bruts al mes

El sou mitjà dels homes és un 29,1% superior al que perceben les dones, segons l'Institut Nacional d'Estadística

Redacció
 
 
 
Els treballs a la llar per compte de famílies són els que tenen els salaris més baixos

Els treballs a la llar per compte de famílies són els que tenen els salaris més baixos

El 30% dels treballadors de l’Estat espanyol (4,4 milions d’assalariats) van guanyar menys de 1.215,7 euros bruts al mes el 2015, segons el decil de salaris que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a partir de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) i que publica Eldiario.es. D’altra banda, el 40% (5,9 milions de treballadors) va obtenir remuneracions d’entre 1.215,7 i 2.136,7 euros bruts mensuals i el 30% restant (4,4 milions) va cobrar un sou superior a 2.136,7 euros al mes.
Per elaborar l’estadística, l’INE ordena a tots els assalariats (14.756.746 persones durant l’any passat) segons la quantia del salari mensual percebut i els divideix en 10 grups iguals, amb el 10% dels treballadors en cada grup.
Com a resultat, el salari mitjà, que divideix el total dels treballadors en dues parts iguals, els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior, es va situar el 2015 en 1.596,8 euros bruts mensuals, 5,7 euros menys que el 2014 i gairebé 297 euros menys que el salari mitjà del 2015 (1.893,7 euros).
El salari mitjà va baixar el 2015 per primera vegada en diversos anys, ja que durant la crisi va seguir creixent. El 2010, el salari mitjà era de 1.566,8 euros bruts al mes i va escalar en els següents exercicis fins a tancar 2014 a 1.602,5 euros. El 2015 la tendència s’ha invertit i ha baixat dels 1.600 euros bruts al mes.
Per la seva banda, la mitjana de mensual, en termes bruts, va arribar als 1.893,7 euros el 2015, per sobre dels 1.881,3 euros del 2014. Al contrari que el salari mitjà, el salari comptat com a mitjana no ha trencat la seva tendència alcista els últims anys i el 2015 superava en un 3% a l’existent el 2010 (1.838,8 euros).

Segons el tipus de jornada, el 36% dels assalariats a jornada completa va guanyar més de 2.136,7 euros mensuals el 2015 i el 17,8% va percebre menys de 1.215,7 euros. Per contra, el 88,9% dels assalariats a temps parcial (el 15,3% del total) va guanyar menys de 1.215,7 euros mensuals i només el 0,9% va cobrar més de 2.136,7 euros.

El salari mitjà brut dels treballadors a jornada completa va arribar als 2.142 euros mensuals, tres vegades més que els assalariats a jornada parcial (697,2 euros), encara que en aquestes diferències s’ha de tenir en compte que el nombre mitjà d’hores setmanals habitualment treballades en 2015 va superar les 40 hores per als treballadors a jornada completa, enfront de les 19,1 hores dels assalariats a temps parcial.

Bretxes salarials

Segons les dades de l’INE, les dones, els joves, les persones amb un menor nivell de formació, els treballadors amb menys antiguitat en les empreses i els contractats temporalment tenen els salaris més baixos.

En les dones, el 41,1% va percebre un sou inferior a 1.215,7 euros (19,8% en els homes). El salari mitjà femení es va situar en 1.643,8 euros mensuals en 2015, enfront dels 2.122,5 euros dels homes, el que significa que el sou mitjà masculí és un 29,1% superior al femení.

Una de les raons que, segons Estadística, expliquen aquestes diferències és que les dones treballen en major proporció que els homes en ocupacions a temps parcial, amb contractes temporals, i en branques d’activitat pitjor remunerades.

També hi ha bretxes salarials segons l’edat i el tipus de contracte. Així, el sou mitjà dels joves d’entre 16 i 24 anys es va situar en 2015 en 1.042,4 euros mensuals, menys de la meitat del que van cobrar, de mitjana, els assalariats de 55 i més anys (2.260,3 euros) . En els joves menors de 25 anys, el percentatge que cobra menys de 1.215,7 euros al mes arriba al 67,9%.

Per tipus de contracte, el sou mitjà mensual dels indefinits (2.090,2 euros el 2015) supera en un 59% al dels temporals (1.314,5 euros). El 49,7% dels assalariats amb contracte temporal van guanyar menys de 1.215,7 euros el 2015, enfront del 23,4% dels indefinits que es trobaven en aquesta mateixa situació.

Per nivell de formació, el salari mitjà dels assalariats amb educació primària (1.365,4 euros mensuals) és un 76,3% inferior al dels que tenen estudis superiors (2.408,2 euros), mentre que, per antiguitat, els que porten deu o més anys treballant cobren de mitjana gairebé el doble que els que fa menys d’ un any que treballen (2.425,1 euros davant 1.251,7 euros).

El sector financer, el que millor paga

Els salaris més baixos es van concentrar el 2015 a les activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic (79,1% per sota de 1.215,7 euros) i l’agricultura, ramaderia i pesca (61,6%).

Per contra, les remuneracions més elevades es van donar en les activitats financeres, on el 70,6% van rebre salaris superiors a 2136,7 euros, seguits dels empleats en subministraments d’energia, gas, vapor i aire condicionat (68,1% ) i d’educació (59,9%).

Els salaris mitjans menors el 2015 es van donar en les activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic (746 euros bruts mensuals), en hostaleria (1.168 euros) i en l’agricultura (1.200, 5 euros), i els més alts van correspondre a les activitats financeres i d’assegurances (3.479,7 euros bruts al mes), subministrament d’energia elèctrica (3.461,4 euros) i informació i comunicacions (2.815,9 euros).

Així mateix, els centres de treball més grans van concentrar als empleats amb salaris més elevats en 2015. El salari mitjà brut a les grans empreses (250 treballadors o més) va ser de 2.716,4 euros, més del doble que a les empreses de fins a 10 treballadors (1.314,3 euros).
Els assalariats del sector públic cobren més

L’estadística de l’INE també distingeix entre salaris públics i privats. En aquest punt, assenyala que dels 2.586.200 assalariats del sector públic comptabilitzats el 2015 el 60,5% van tenir un salari brut mensual superior a 2.136,7 euros el 2015, percentatge que baixa fins al 22,4% en el sector privat .

L’INE subratlla que aquesta major concentració de salaris alts en el sector públic es deu al percentatge més gran d’assalariats amb estudis superiors, el tipus d’ocupació exercit, el menor pes del treball a temps parcial i l’antiguitat més gran.

Així, el sou mitjà brut en el sector públic va arribar als 2.586,2 euros mensuals l’any passat, enfront dels 1.720 euros del sector privat.

Per tipus d’administració, les autonòmiques van presentar el sou mitjà més elevat (2.738,6 euros mensuals), seguides de les empreses públiques (2.651,5 euros), l’Administració Central (2.603,9 euros) i les corporacions locals (2.162,4 euros).

Analitzant les dades per regions, les que van presentar els sous mitjans més alts van ser Madrid (2.265,8 euros), el País Basc (2.250,2 euros) i Navarra (2.056,3 euros), mentre que Extremadura (1.549,9 euros) , Canàries (1.574 euros) i Andalusia (1.653,9 euros) van registrar els més baixos.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*