Les sentències dels tribunals europeus una oportunitat per canviar la legislació laboral

Aquesta sentència és evident que tindrà conseqüències presents i futures, ja que obligarà que els treballadors sotmesos a contractes temporals no tinguin un tracte diferent

Maria Recuero
 
 
 

Un cop més hem d’agrair als tribunals europeus, sentències que anul·len aspectes de la nostra legislació per ser contraris al dret comunitari i que afecten de forma lesiva als ciutadans i treballadors, recordi en matèria de préstecs hipotecaris les sentències que van obligar a canviar la legislació tot i que encara no està acabada del tot.

Ara una altra sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre, té un notable impacte en la nostra legislació laboral. Posa en qüestió la temporalitat en la contractació en el sector públic i privat i pot donar un tomb al sistema de temporalitat.

Aquesta sentència ratifica els acords i propostes que han fet des de fa molt temps la Confederació Europea de Sindicats en aplicació de la Directiva 1999/70, que estableix que l’ocupació temporal (sector públic i privat) no es pot utilitzar per a llocs de treball estructurals i permanents. La incipient i escassa negociació col·lectiva europea va establir no obstant això un acord- marc que serveix ara com a suport a aquesta sentència dels Tribunals Europeus.

Aquesta sentència és evident que tindrà conseqüències presents i futures, ja que obligarà que els treballadors sotmesos a contractes temporals no tinguin un tracte diferent, en indemnitzacions per acomiadament i siguin objecte d’explotació laboral en matèria salarial, de jornada, etc., i que per part de l’autoritat laboral que ha tingut una actuació molt tèbia per combatre aquest frau massiu del que són objecte els treballadors precaris.

Amb aquesta sentència a la mà, ha arribat el moment, per a la USOC, que s’aprofiti per corregir la situació, perquè sense pressió sindical les coses poden seguir com fins ara i no es produeixi un veritable tomb a la situació laboral del nostre país que propicia la sentència.

Hi ha serioses resistències i excuses, perquè es dóna amb un govern en funcions, amb el greu deteriorament de mercat de treball actual i la nul·la disposició patronal. Es fa necessari avui més que mai revocar les reformes laborals de 2010 i 2012, canviar els convenis i a més es posin els mitjans perquè dotem a la inspecció de treball amb capacitat d’intervenir per combatre el frau laboral.

Això no es farà per si sol, cal una forta iniciativa sindical en tots els sectors, la lluita per la no discriminació dels treballadors temporals i perquè es combati la precarietat i en favor de l’estabilitat de la contractació laboral i la causalització de la contractació. Aquesta sentència és una bona notícia quan estem mancats d’elles i ara caldrà propiciar els canvis que possibilita.

Maria Recuero
Sobre Maria Recuero

Maria Recuero és secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) Contacte: Página web | Twitter | Més articles

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*