Una de cada quatre famílies a Catalunya té risc de pobresa i exclusió segons l’Anuari del CTESC

El repunt econòmic fa que els indicadors de situació social millorin però en la majoria dels casos no es recupera el nivell de 2009

Redacció
 
 
 

 

La presentació de l'Anuari la va fer Antoni Franco i la clausura la va realitzar la consellera Dolors Bassa Foto: TOMEU FERRER

La presentació de l’Anuari la va fer Antoni Franco i la clausura la va realitzar la consellera Dolors Bassa Foto: TOMEU FERRER

A Catalunya una de cada quatre famílies, un 23,5% està en risc de pobresa i exclusió social. És el que diu l’índex AROPE i que ha recollit l’anuari del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CETESC), que presideix Antoni Franco, en el seu apartat de situació social.

L’AROPE mesura el risc de pobresa i exclusió social. L’índex comptabilitza les famílies pateixen un dels tres aspectes: llars que tenen uns ingressos mitjans equivalents al 60% de la mitjana, o en una situació de privació severa, o bé llars amb una proporció de treball molt baixa, és a dir, una llar en la qual els membres en edat de treballar ho van fer menys del 20% del total del seu potencial durant l’any de referència dels ingressos.

L’any 2009 el risc d’exclusió social afectava el 22,7% de les llars i a finals de 2015 hi ha el 23,5% en aquesta situació. Un any enrere, abans de la tímida recuperació que es viu, el risc d’exclusió social i de pobresa va arribar al 26%, segons les dades fetes públiques en l’estudi.

A Catalunya, tot i la millora econòmica dels últims mesos, les llars amb privació material severa, una altra mesura que mostra la situació de risc social, eren a finals de 2014 un 6,7%. La xifra va pujar quatre dècimes en l’últim any. Però, si es compara amb l’indicador que hi havia l’any 2009, que era el 3,1%, ha crescut més d’un 100%.

El responsable del CTESC, va destacar que els diferents indicadors sobre la situació social han millorat en l’últim any, però si es comparen amb l’inici de la sèrie, que coincideix amb el començament de la crisi la situació en la majoria dels casos és pitjor.

Més diferències socials

Des de l’inici de la crisi les diferències socials a Catalunya s’han incrementat. Ho diu un indicador de l’estudi. Així, l’any 2009 el 20% dels que més tenien acumulaven una fortuna que multiplica per 5,4 les possessions del 80% dels ciutadans restants. Ara el 20% dels que més tenen han millorat la seva situació, posseeixen sis cops més el 80%. I encara es pot dir que l’últim any s’ha produït un cert equilibri, perquè el 2014 la diferència era de 6,5 cops.

En l’àmbit de les desigualtats els joves s’enduen la palma: el risc de pobresa entre els menors de 16 anys arriba al 27,9%, tot i que l’últim any aquest indicador ha millorat lleument.

A l’hora de buscar explicacions a l’augment de la desigualtat, la memòria esmenta la fiscalitat, de la qual reconeix que “no compleix adequadament la funció redistributiva de la renda”.

També s’indica que el mecanisme de protecció social s’ha dissenyat en funció de la trajectòria laboral quan “cada vegada és més difícil que les persones generin drets de protecció social en el context actual”.

Davant la situació indicada, el CTESC, on a més de l’Administració hi són representants els sindicats, les patronals i entitats de l’àmbit econòmic, fa una sèrie de recomanacions. Una és el replantejament del sistema de protecció social. Aquest sistema hauria de permetre garantir les cobertures necessàries i ser sostenible.

Creixement del PIB

El CTESC ha constatat que l’any passat l’Economia catalana va créixer un 3,4% i que el 2016 s’estima que ho farà un 2,8%.

La població ocupada va créixer un 1,5% i la desocupació va retrocedir un 9,2%, cosa que situa la taxa d’atur registrat en el 18,7%. El president del CTESC va destacar que la millora de l’ocupació s’ha concentrat especialment en la indústria, cosa que veu com un bon presagi respecte a l’evolució futura d’aquest indicador. En aquest sentit es constata que des de l’inici de la crisi no es registrava increment d’ocupació en la indústria.

En altres aspectes la memòria constata que el 2015 van baixar significativament la taxa d’abandonament escolar prematur, tot i que també davalla el percentatge de població adulta jove amb estudis superiors.

L’acte el va clausurar la consellera de Treball, Benestar i Família, que va mostrar la importància de que a Catalunya hi hagi feina, cada cop més estable i ben pagada i que al mateix temps s’aposti per la formació i l’economia social.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*