La formació explica que l’atur a Barcelona sigui 9,2 punts inferior al català i 12,4 a l’espanyol

El 57% del actius laborals de la capital catalana tenen estudis superiors, 17 punts més que en conjunt català i 19 punts més que a l'Estat espanyol

Tomeu Ferrer
 
 
 
La formació continuada és un dels grans actius de Barcelona, Foto : Enric Català

La formació continuada és un dels grans actius de Barcelona, Foto : Enric Català

Barcelona compta amb un actiu que la fa adient per encapçalar el desplegament econòmic: la formació de la seva gent. La població activa barcelonina té en un 57% estudis superiors, 17 punts per sobre de Catalunya i 19 punts en relació amb el conjunt de l’Estat Espanyol, segons es desprèn de l’estudi El treball a Barcelona, 2015, elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona. Aquesta circumstància fa que l’atur a la capital de Catalunya sigui 9,2p punts menor al de Catalunya i 12,4 punts inferior a l’Espanyol.

La capital de Catalunya ha vist com la població activa, aquella que té més de 16 anys i menys de 65 disminuïa durant els anys de la crisi. Tot i així, l’únic grup d’edat que s’ha vist incrementat entre una població activa que descens és el de les persones de més de 55 anys. Barcelona és també un àmbit on la població activa femenina és major i, a més a més, supera la masculina.

Tornant a la formació, Barcelona mostra el seu tret diferencial comparada amb altres àmbits territorials. En aquest sentit la capital catalana presenta el menor percentatge de persones que només tenen estudis fins a primària; a secundària la ciutat també es troba bastant per sota d’altres territoris, mentre que excel·leix en persones en edat de treballar amb estudis superiors.

Població preparada

El CESB arriba a una conclusió: “Barcelona té la població més ben preparada per aprofitar i estimular aquesta potencialitat. Això pot convertir la ciutat en el motor de desenvolupament econòmic i social d’aquests altres àmbits.

Entre l’inici de la crisi i l’any 2015 el col·lectiu de persones en edat de treballar amb estudis superiors ha augmentat 14 punts a Catalunya. L’existència d’una oferta laboral altament formada ha estat valorada per les empreses. Efectivament, els titulats són l’únic grup que guanya ocupació al llarg dels anys de l’a crisi, concretament un 11,6%. La resta dels estrats formatius mostren reduccions superiors als 16 punts. Això passa especialment en el segment de persones que només han cursat estudis primaris, que han vist com la seva ocupació es reduïa un 65,6%.

Si s’analitza només l’any 2015 l’ocupació també augmenta entre les persones que havien cursat fins a primera etapa de secundària, concretament un 3,1%. Altrament, el grup que presenta el descens més considerable d’ocupació durant l’any passat va ser el de les persones sense estudis i fins a primària, que cau un 7,7%. També s’observa un descens del 2,2% en l’ocupació de les persones que havien assolit la segona etapa de secundària.

La fortalesa de la formació explica que l’atur a Barcelona, comptat entre les persones que tenen de 16 a 64 anys se situa en el 8,5%. Aquesta mesura s’aproxima a la població activa de l’EPA. Si es compara amb les dades l’enquesta a Catalunya, al quart trimestre de 2015 hi havia un 17,7% d’aturats i a Espanya un 20,9%. Per tant, una diferència de 9,2 punts en el primer cas i de 12,4 en el segon.

 

 

 

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*