Els professors associats d’anglès de la UB denuncien que la seva precarietat amenaça la internacionalització

Asseguren que en els casos extrems hi ha professionals qualificats que arriben a treballar per uns salaris de 92 euros al mes

Redacció
 
 
 
El sou delsprofessors amb més dedicació (12 hores setmanals) és entre 3,2 i 2,4 vegades més aix a la UB que a la resta d'universitats públiques de Barcelona

El sou dels professors amb més dedicació (12 hores setmanals) és entre 3,2 i 2,4 vegades més baix a la UB que a la resta d’universitats públiques de Barcelona

Hi ha malestar entre els professors associats d’anglès de la Universitat de Barcelona. El motiu és la degradació salarial i de condicions de treball que afecten aquest col·lectiu. Aquesta situació, segons els denunciants, afectarà la internacionalització de Catalunya, molt vinculada al coneixement d’idiomes, segons el col·lectiu de docents que ha iniciat accions per esmenar la seva situació.

En els casos extrems, corresponents a professors associats que només fan dues hores setmanals, equivalents a una hora per preparar la matèria i una altra hora per impartir-la, fer l’avaluació i estar a disponibilitat del departament corresponent, el salari que en resulta se situa en 92 euros al mes. Però, en el cas d’un professor amb una dedicació setmanal global de 12 hores: 6 de preparació i altres 6 per la docència directa, el salari resultant és de 550,91 euros mensuals, que al cap de l’any s’acosta als 7.500 euros, segons fonts del grup, que ha decidit iniciar accions per canviar la seva situació.

A les qüestions directament econòmiques se suma la ràtio alumne/professor en els Estudis Anglesos és gairebé el doble de la d’altres departaments, asseguren els denunciants.

El cas dels professionals és més greu si es té en compte que la seva precarietat és molt alta. Així, per exemple, en la disciplina de filologia anglesa la taxa d’associats, que en molts casos són realment falsos associats, segons expliquen els afectats, arriba al 58% el total, però si es miren les diferents modalitats de precarietat s’arriba fins al 66%. En aquest recompte, ja s’han apartat els becaris i els postdoctorats. Per tant, la taxa és sobre la plantilla ordinària.

La consideració de professors associats reals té a veure amb els que no tenen activitat investigadora, mentre que els falsos associats serien els que sí que tenen aquest tipus d’activitat i a més estan immersos a la carrera acadèmica.

El tipus de professional que predomina entre el col·lectiu de professors associats és el de persones amb edats entre 35 i 60 anys. Molts d’ells en la franja entre 40 i 50 anys, que seria la que es considera laboralment més productiva. Com s’ha dit abans, en els casos més favorables els salaris mensuals d’aquests professionals, que en molts cops estan acreditats per les agències universitàries, atès que aquestes entitats han valorat els seus currículums d’investigació per accedir a la carrera acadèmica ordinària i són doctors o doctores, ronden els 500 euros al mes. Dient-ho d’una altra manera, les agències espanyola i catalana (ANECA i AQU) els reconeixen com a professors en plena carrera acadèmica. També admeten aquestes agències que estan fent investigació acadèmica, cosa que els equipara amb la resta del professorat estable.

Situació extrema

La situació salarial dels professors associats és extrema si es compara amb la resta de figures laborals docents d’universitat, almenys de la UB, segons un estudi realitzat, el salari anual d’un catedràtic se situaria per sobre dels 43.000 euros. Un professor titular rebria globalment 34.800 euros Un agregat cobraria un xic més 35.600 euros i un lector situaria el seu salari en 32.200 euros. Però quan es mesura el salari d’un professor associat que dediqués 480 hores a l’any a preparar les classes i a impartir-les, el salari resultant seria, per tot l’any de 7.546 euros, cosa que situaria el seu preu per hora en poc més de 15 euros.

El salari que reben els professors associats en altres universitats catalanes són més elevats que els que paga la UB. Així, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el cost anual d’un professor que faci 12 hores setmanals se situaria en els 19.827 euros, incloent-hi les quotes patronals i la part corresponent a les pagues extres. I si es tracta d’un professor o professora que treballés només 2 hores a la setmana tindria un cost de 7.546 euros a l’any. Si es comparen situacions anàlogues, els professors de la UAB reben uns salaris proporcionalment més alts. Els professors associats de la UB equivalen en els casos pitjors als més baixos de la UAB. Tanmateix els afectats destaquen que a la Universitat de Barcelona (UB), gairebé tots els associats ho són en frau de llei, perquè sí que fan investigació.

Un membre del col·lectiu de professors associats d’anglès de la UB explicava: “sembla que els directius de la universitat no tinguin en compte que, per exemple en els estudis d’anglès, la tasca de molts professors implica donar formació a professors que, al seu torn, ensenyen l’idioma a alumnes, per exemple de batxillerat”.

 

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*