Denuncien una oferta per mosso o mossa de magatzem que implica treballar 60 hores setmanals

El treball és per a una ETT i suposa fer 14 hores nocturnes i no gaudir del preceptiu descans setmanal, segons UGT

Tomeu Ferrer
 
 
 
El treball ofert era de mosso de magatzem a Mercabarna

El treball ofert era de mosso de magatzem a Mercabarna

Una oferta per cobrir un lloc de treball de mosso o mossa de magatzem a Mercabarna, que planteja que els aspirants hauran de treballar 60 hores a la setmana , de les quals 14 nocturnes de diumenge a dilluns, i de dimarts a divendres l’aspirant hauria de treballar 10 hores diàries, ha estat denunciada per UGT de Catalunya i l’organització de joves del sindicat, Avalot, joves de la UGT.

Segons Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, aquesta correspon a l’Empresa de Treball Temporal (ETT), Eurofirms Group i s’ha publicat al portal d’Internet especialitzat en oferta i demanda de llocs de treball, Infojobs. El treballador o treballadora haurà d’operar a Mercabarna tot realitzant funcions com càrrega i descàrrega de camions, ubicació de gènere, preparació de comandes, organització del magatzem, etc.

Vist el contingut de l’oferta de feina les dues organitzacions de l’òrbita de la UGT ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball perquè consideren que l’anunci vulnera diversos preceptes legals.

· Durada de la jornada (article 34.1 de l’Estatut dels Treballadors): a banda de ser pactada en convenis laborals o contractes de treball, ha de ser d’una durada màxima de la jornada ordinària de quaranta hores setmanals de treball efectiu de mitjana.

Distribució de la jornada (article 34.2 ET): tot i que l’empresa pot distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10% de la jornada de treball, aquesta distribució haurà de respectar, en tot cas, els períodes mínims de descans diaris i setmanals.

·Treball efectiu (article 34.36 ET): el nombre d’hores ordinàries de treball efectiu no pot ser superior a nou hores diàries.

·Jornada de treball nocturn (article 36.1 ET): no es poden excedir les vuit hores diàries de mitjana, en un període de referència de quinze dies.

·Descans setmanal, festes i permisos: els treballadors tenen dret a un descans mínim setmanal, acumulable per períodes de fins a catorze dies, de dia i mig ininterromput que, com a regla general, ha de comprendre la tarda del dissabte o, si escau, el matí del dilluns i el dia complet del diumenge.

Aquesta oferta laboral és, a més, paradoxal amb la filosofia que vol exhibir Eurofirms Group, que es vanta en el seu lema (‘People First’) de prioritzar les persones, afirma la UGT de Catalunya.

Per al sindicat català, la denuncia té un objectiu clar : en relació a Eurofirms ETT, que s’examinin els termes manifestats en l’exposició dels fets, i en el cas Infojobs, S.A , com a plataforma d’exposició i copartícip d’aquests fets, amb l’objectiu que la Inspecció estudiï els fets denunciats, aixequi acta de les infraccions i dicti una resolució sancionadora que obligui ambdues empreses a ajustar-se a dret.

Però, més enllà del cas concret d’aquesta oferta, Núria Gilgado considera preocupant que no hi hagi un filtre previ que eviti que es publiquin aquestes ofertes amb requisits que superen els límits legals. Afirma, al respecte, que bé les empreses oferents o bé la plataforma que en fa difusió hauria d’aplicar uns criteris que evitessin situacions com la denunciada. “Això pot tenir un resultat molt nociu, perquè els usuaris de la xarxa poden pensar que aquest tipus de treball s’ajusta a la llei i que si no s’assessoren puguin acceptar aquestes ofertes abusives”, ha dit Gilgado.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*