Per a CCOO la reducció de l’atur no crea ocupació mentre creix la desprotecció als afectats

La nova caiguda de la contractació indefinida respecte de març mostra el poc treball creat és precari, segons el sindicat

Redacció
 
 
 
Un grup de persones en atur en una oficina del Servicio Público de Empleo

Un grup de persones en atur en una oficina del Servicio Público de Empleo

Les organitzacions sindicals aporten cada mes una visió contraposada a les estimacions sobre l’evolució de l’atur que fan que els governs català i espanyol. CCOO de Catalunya destaca en la seva reacció que es manté la caiguda de l’ocupació indefinida mentre que la feina creada és precària, segons afirma. També alerta el sindicat en relació amb l’augment de la desprotecció de les persones en atur.

En concret, CCOO assegura que “a l’abril de 2016 es redueix l’atur deixant un total de 486.123 persones sense feina, però tot i aquesta reducció, continuem amb uns nivells de desocupació insostenibles. Els i les joves catalans redueixen l’atur pel treball precari i de temporada”.

D’altra banda, el sindicat destaca que la desocupació “es redueix a tots els sectors en relació amb l’any 2015, destacant el cas de la construcció, que ho ha fet amb una intensitat superior a la resta. Totes les províncies redueixen les xifres de l’atur, destacant el cas de Girona i Tarragona evidenciant el creixement d’ocupació de temporada”.

L’organització de treballadors, a la llum de les dades fetes públiques pel ministeri d’Ocupació explica que “s’evidencia, un mes més, que les dones pateixen l’atur en major intensitat que els

homes i que cada cop són més nombroses en proporció. Si es compara amb l’abril de 2015, les

dones redueixen l’atur a un ritme molt inferior al dels homes. Cal recordar que elles són

les qui corren el risc de ser les principals víctimes dels efectes de la desocupació”.

Comissions constata també a finals d’abril 273.572 persones aturades a Catalunya rebien

algun tipus de protecció per atur.

D’altra banda destaca també la notable reducció interanual es produeix tant en prestacions contributives (-19.792 i un -13,9%) com en subsidis (-22.318 i un -15,4%) i Renda Activa d’Inserció (-5.501 i un -17%).

En relació al mes anterior, també es redueix el nombre de persones beneficiàries de

prestacions a excepció del Programa d’Activació per a l’Ocupació. Concretament hi ha 11.248

prestacions contributives i 8.647 subsidis menys. També hi ha 149 persones beneficiàries

menys de la Renda Activa d’Inserció i només 112 persones més que participen del Programa

d’Activació per a l’Ocupació.

De tot plegat, CCOO manifesta: “la reducció interanual de prestacions evidencia un augment de la desprotecció de les persones que es queden sense feina, ja que l’atur de llarga i molt llarga durada es

cronifica. El Programa d’Activació per a l’Ocupació continua sense arribar a la població

treballadora, que necessita trobar una feina malgrat el lleuger augment de persones

beneficiàries”.

Alternativa de CCOO

CCOO reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. Una és la Renda

Garantida de Ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha

d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos. En segon lloc afirma que cal també, de forma complementària, implantar una renda d’ingressos mínims per a totes aquelles persones que

es troben al límit de l’exclusió social.

– El sindicat defensa, per sortir de la crisi, un nou model productiu basat en ocupació de qualitat,

estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No

podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.

– D’altra banda, CCOO reivindica un pla de xoc de lluita contra la precarietat laboral i els seus efectes de pobresa laboral i social.

– Finalment el sindicat recorda que calen polítiques d’igualtat de gènere lligades a polítiques actives d’ocupació per tal de reduir la bretxa entre homes i dones en el mercat de treball. Només així es

contribuirà a crear un mercat de treball més igualitari.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*