UGT afirma que l’augment d’ocupació de març es basa en treball temporal i precari del sector serveis

El sindicat afirma que l'ocupació que es vehicula en les empreses de serveis integrals suposa pagar salaris un 40% inferiors al del conveni cosa que tendeix a crear treballadors que no arriben a final de mes

Redacció
 
 
 
Quadre que mostra el nivell de cobertura de les presetacions a Catalunyua : Font : UGT

Quadre que mostra el nivell de cobertura de les prestacions a Catalunya : Font : UGT

UGT de Catalunya ha fet pública la seva anàlisi en referència a les dades de l’atur corresponents a març.

El sindicat valora l’efecte tractor que sobre la relació del nombre de persones inscrites a les oficines del Servei Català d’Ocupació (SOC) ha tingut la contractació de joves en l’àmbit de serveis. En aquest sentit, el 67,93% del total de la contractació de març han estat contractes temporals i precaris del sector serveis (154.760 contractes).

UGT de Catalunya valora també l’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social. Al mes de març hi havia 3.092.230 persones afiliades, xifra que representa un increment de 31.833 persones afiliades (+1,04%) respecte al mes de febrer, i un increment de 110.759 persones (+3,71%) respecte al mateix període de l’any anterior. Altra cosa és si aquest increment de l’afiliació ajuda a quadrar les xifres d’aquest servei, perquè els baixos salaris i les condicions especials fan que molts cops no es correspongui el fet de tenir més afiliats amb increment dels ingressos.

El sindicat d’arrel socialista estudia també el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura e la qual a Catalunya està en el 57,52%. En aquest sentit, 216.733 de les persones registrades a les oficines de treball, un 42,48%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 54,43% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 159.752 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Dit en altres paraules, 376.485 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 73,79% del total de l’atur registrat.

En l’apartat de conclusions, UGT de Catalunya destaca que al març la creació d’ocupació que s’ha generat, principalment derivada de les activitats turístiques de Setmana Santa, és absolutament temporal i precària. El sindicat remarca que la feina que s’ha creat en el sector dels serveis no ofereix una perspectiva mínimament estable. En aquest sentit, recorda que “les empreses de serveis integrals ofereixen feines a sector estratègics com el turisme amb salaris que estan fins a un 40% per sota dels que fixa el conveni sectorial”.

En relació amb els tipus de contractes, UGT assegura que cada cop prefiguren la imatge de la persona treballadora que, tot i tenir una feina remunerada, presenta un sou de pobresa i perpetua les seves dificultats per arribar a final de mes.

Com a conclusions, UGT planteja quatre aspectes: el primer és la priorització de la lluita contra l’ús abusiu de la legislació laboral, que perpetua un mercat de treball precari i amb uns col·lectius cada cop més vulnerables i desprotegits.

El segon, la derogació de les diferents reformes laborals que no han fet més que potenciar la precarització del mercat de treball del qual parlàvem més a munt.

En tercer lloc, plantegen un augment dels salaris i l’establiment d’un salari mínim de mil euros, fet que ajudaria a recuperar el nivell adquisitiu que s’havia tingut anteriorment i sortir de la crisi amb la reactivació del consum.

Finalment, la UGT de Catalunya reclama l’equiparació de les empreses de serveis integrals a les empreses de treball temporal per tal d’evitar “l’explotació laboral legal”, de les persones treballadores d’aquestes empreses.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*