Feminitzant CCOO per guanyar la Igualtat a la societat

Hem participat, hem opinat, hem debatut, hem triat propostes i hem apuntat com feminitzar el sindicat per guanyar-hi totes i tots.

Alba Garcia
 
 

Hem recorregut un llarg camí des de la creació de les CCOO ara fa 51 anys. Com la resta de la societat hem fet avenços importants, des de la nostra acció sociopolítica, en tots aquells espais de lluita pels drets de les dones.

Des del 1976 fins al I Congrés de CCOO, un grup de dones de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC), la majoria vinculades al mateix temps en el moviment feminista, començà a treballar en les reivindicacions de gènere, la representació i la defensa de les treballadores, dins i fora del sindicat.

L’impuls de la Secretaria de les Dones en la Direcció del sindicat com a espai imprescindible per incorporar les reivindicacions de les dones a les propostes sindicals, o la creació del Comitè de Dones en el darrer Congrés, han estat elements clau per fer avançar la igualtat entre homes i dones.

Els indicadors sociolaborals a Catalunya fa temps que mostren una realitat -després de crisis, reformes laborals, socials i polítiques, retallades i recessió- que potser no és gaire optimista quan l’analitzem des de la perspectiva de gènere. Tenim polítiques públiques deficitàries, lleis innovadores però la realitat és que encara hem d’avançar per superar obstacles, resistències i reaccions que alenteixen aquesta igualtat efectiva.

Volem anar més enllà. Feminitzar el sindicat per poder feminitzar la societat, les relacions laborals, socials i polítiques, donar un gir en els models i formes de fer sindicalisme i influir en un canvi de relacions socials de gènere en tots els àmbits que envolten la vida de les treballadores i dels treballadors, de la ciutadania, i plantejar un model de societat diferent que posi en el centre les persones.

Al bell mig de l’agenda de març, prop del Dia Internacional de les Dones, i 25 anys després de la primera Conferència d’homes i dones de CCOO de Catalunya feta l’any 1991, el sindicat ha celebrat el 3 de març una conferència amb el lema Feminitzant el sindicat. L’objectiu de CCOO ha estat identificar com avançar en propostes i accions per aconseguir la millora de les condicions de treball i de vida de les dones, així com garantir la seva presència al sindicat i als centres de treball en igualtat de condicions amb els homes.

El debat ha estat obert a tota l’afiliació mitjançant una enquesta d’opinió que han respost més de 7.000 persones, per acabar en un procés presencial i una conferència celebrada el passat dijous, on ha participat una gran diversitat de persones del conjunt de l’organització.

La Conferència de dones i homes de CCOO s’ha configurat sobre tres eixos de debat. L’eix de debat número 1 ha tingut a veure amb les accions i les prioritats del sindicat en clau de gènere. Parlem de plans d’igualtat a les empreses, o de mesures als convenis col·lectius per corregir les desigualtats salarials entre homes i dones. Parlem també de com fer visibles les desigualtats de l’impacte de les condicions de treball i els riscos laborals i com prevenir i sancionar l’assetjament sexual.

L’eix de debat número 2 tenia com a elements centrals la participació i la conciliació. En aquest sentit, s’ha parlat sobre la distribució dels diferents temps de treball i de la cura de les persones que condicionen la participació de les dones al sindicat i als centres de treball. S’ha reflexionat sobre com s’ha d’organitzar el sindicat per millorar la presència i la participació de les dones, i sobre què cal fer per facilitar que les dones es presentin com a delegades a les empreses i puguin estar en els espais de presa de decisions.

Finalment, l’eix número 3 centrava el tema de la presència de dones al sindicat i als centres de treball. Recollia reflexions sobre qui negociava els convenis col·lectius i si aquests incloïen aspectes com la conciliació, la jornada o la promoció, o també mesures de suport a les dones que pateixen violència masclista en l’àmbit de la parella. L’eix 3 també reflexionava sobre la presència de les dones a les seccions sindicals o a les diferents estructures del sindicat i sobre quines mesures s’havien de prendre per facilitar la participació de les dones al sindicat i feminitzar CCOO.

Hem participat, hem opinat, hem debatut, hem triat propostes i hem apuntat com feminitzar el sindicat per guanyar-hi totes i tots.

Alba Garcia
Sobre Alba Garcia

Secretària de la Dona i de Cohesió Social CCOO Catalunya Contacte: Página web | Més articles

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*