La crisi redueix un 43% les jubilacions d’autònoms respecte a 2013

Un estudi de CTAC-UGT afirma també que els autònoms cobren de mitjana unes pensions de retir un 40% inferiors a les dels treballadors per compte d'altre, cosa que els duu a allargar l'edat de jubilació més enllà dels 65 anys

Redacció
 
 
 
Evolució de la pensió mitjana comparada amb la del règim d'autònoms: Infografia UGT de Catalunya

Evolució de la pensió mitjana comparada amb la del règim d’autònoms: Infografia UGT de Catalunya

La crisi econòmica i la normativa sobre jubilacions condemna els autònoms a cobrar retirs cada cop més minsos. Això fa que des de 2010 cada cop hi hagi més autònoms que treballen més enllà dels 65 anys. Les jubilacions en aquest col·lectiu s’han reduït un 43% respècte a 2013 i la tendència es manté, segons un estudi elaborat per la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya CTAC, entitat vinculada amb la UGT.

Un altre efecte de la crisi és que les pensions que perceben els treballadors autònoms perdin cada cop més valor en relació amb les corresponents als treballadors del règim general. En concret, la pensió mitjana d’un autònom va ser a finals de l’any passat un 40% inferior al d’un treballador per compte d’altri.

“La clau de la disminució de la quantia de les pensions dels autònoms està en la darrera reforma feta el 2010, quan encara governava el president Rodríguez Zapatero. Llavors es va canviar la norma i la base reguladora a va passar a ser la corresponent a les cotitzacions efectuades durant els darrers 25 anys en lloc dels últims 15 anys”, explica Salvador Duarte, president de CTAC-UGT.

En concret, segons les dades facilitades per l’organització d’autònoms, mentre un treballador del règim general es retira amb una jubilació mitjana de 1.197 euros, un autònom plega cobrant, també de mitjana, 714 euros. Però és que també durant el 2015 la pensió mitjana dels treballadors per compte d’altri va augmentar 22,17 euros, mentre que la dels autònoms va créixer també de mitjana 12,94 euros, segons l’estudi esmentat.

Diferència de la pensió mitjana i la dels autònoms Info: UGT de Catalunya

Diferència de la pensió mitjana i la dels autònoms Info: UGT de Catalunya

“Molts autònoms havien concentrat en els últims anys la seva cotització, i en ampliar-se el temps a partir del qual es calcula la base regulable han vist com la mesura els afecta molt negativament”, explica Duarte.

La crisi també ha contribuït a empitjorar la situació. Abans, expliquen a la CTAC, molts autònoms podien complementar la seva jubilació amb altres ingressos com lloguers de locals o els traspassos de negocis. Tot això, en bona mesura, ara no es pot fer perquè no hi ha relleu a moltes activitats per falta de rendibilitat. Per tant, o es conformen cobrant menys quan es jubilen o retarden la jubilació, cosa que passa actualment.

A Catalunya l’afiliació al Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social té a gener de 2016 un total de 539.989 persones, cosa que representa pràcticament el 20% del total de la població activa. Aquesta realitat contrasta amb el nombre de jubilacions registrades a Catalunya durant l’últim any, 3.307, xifra que, a més, representa una caiguda del 43% respecte a les jubilacions que es van formalitzar durant l’any 2013 (5.771) i del 41% respecte a les del 2014 (5.554).

Davant la situació descrita, el responsable de CTAC proposa adoptar diverses decisions. “Una seria adaptar les cotitzacions d’autònoms als ingressos reals. Això faria que les cotitzacions més altes ajudessin a pagar pensions dels beneficiaris de les més modestes” diu Duarte. Una altra posició seria adaptar el que es fa a la major part dels països d’Europa on no es paga com a aquí un mínim tant si es factura com si no, “perquè això fa que per prudència molts autònoms cotitzin el mínim i al final les pensions se’n ressenteixen”.

La situació descrita ha fet que CTAC-UGT demani “al nou Govern de la Generalitat i al futur govern de l’Estat que facin un esforç en aquests moments d’especial dificultat per garantir una pensió digna també al col·lectiu d’autònoms del país, que representen el 80% de l’estructura empresarial del país i són els majors generadors de riquesa”, explica el president de l’entitat.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*