L’oferta de la Formació Professional dual i les necessitats de les empreses: el camí cap a l’excel·lència

Cal fer més atractiva l'oferta de formació professional –dual o no-, perquè la societat ha de ser conscient del valor d’aquests estudis i reconèixer-los

Eva Gajardo
 
 

La crisi econòmica actual ha propiciat un increment en l’interès pels estudis postobligatoris, així com un augment considerable del nombre d’alumnes que, un cop finalitzada l’ESO, continuen estudiant. Sortosament, això ha comportat que hi hagi menys joves en el col·lectiu d’aquells que no troben feina ni segueixen formant-se.

“He acabat els estudis de 4t d’ESO, i ara què faig?” Probablement aquesta és una de les preguntes que es fan molts estudiants. En aquest sentit, cal fer més atractiva l’oferta de formació professional –dual o no-, perquè la societat ha de ser conscient del valor d’aquests estudis i reconèixer-los. En el curs 2014-2015, 137.000 alumnes han cursat FP de grau mitjà i superior. D’altra banda, en el curs 2013-2014 (darreres dades oficials disponibles), uns 219.000 alumnes van cursar estudis universitaris. Aquestes dades ens demostren que els estudis universitaris segueixen prevalent sobre la formació professional.

D’uns anys ençà, el principal repte que hem tingut ha estat procurar que els estudis de cicles formatius fossin de qualitat, que busquessin l’excel·lència. Per aquest motiu, en un principi només s’hi pot accedir si es té aprovada l’ESO, per als de grau mitjà, i el batxillerat, per als de grau superior.

Des de la UGT som conscients que si no oferim un futur als nostres joves, tampoc hi haurà futur ni per a les empreses ni per al país. Per aquesta raó hem de fer entendre als futurs treballadors i treballadores que, cada cop més, el mercat de treball requereix persones altament especialitzades, amb perfils determinats que tinguin la capacitat de donar resposta a sectors emergents o canviants de l’economia. Per això, la nostra aposta es basa en l’aprenentatge permanent, al llarg de tota la vida laboral (l’anomenat Lifelong learning, en anglès).

En aquest sentit, els nostres missatges clau són l’orientació i la continuïtat. És a dir, “sóc jove i tinc futur si m’oriento i em formo bé”. L’orientació és la clau. Cal saber aprofitar el potencial i les habilitats i destreses de cada persona. Un cop establert un bon itinerari formatiu, caldrà donar-li una base formativa sòlida, si és possible amb doble titulació per fomentar la versatilitat. Al nostre entendre, és necessari professionalitzar la figura de l’orientador perquè tingui un gran coneixement de les necessitats de les persones i de l’oferta del territori; que no es dediqui exclusivament a informar les persones, sinó que les orienti depenent també de les mateixes habilitats i competències personals.

D’altra banda, hem d’intentar acostar els alumnes a la realitat laboral. Amb aquest objectiu, des de la UGT defensem l’FP dual com a idònia, ja que les persones passen moltes més hores d’aprenentatge en el centre de treball en una modalitat de contracte de formació o en beca.

La bona formació, sens dubte, servirà per millorar la seva productivitat laboral i, alhora, possibilitarà que la seva feina aporti un valor afegit a la societat, tot allunyant-los de la precarietat laboral. Entenem que s’estableix una norma bàsica: com més formació i millor preparació, millors condicions laborals. Si, a més, tenim en compte que la persona ha estat ben orientada laboralment, evitarem l’abandonament prematur dels estudis i, com passa en alguns casos, la sobrequalificació (dissortadament en el nostre país tenim gent molt ben formada que no treballa en allò que s’ha format o que ha hagut de migrar).

El nostre model és el d’una formació professional integral. A vegades només es parla de formació inicial reglada, però també existeix la formació contínua i per a l’ocupació, que serviran per ampliar, actualitzar i complementar els continguts dels cicles formatius inicials.

Com s’aconsegueix un bon model d’FP?

Un bon model d’FP s’aconsegueix si s’hi destinen els recursos d’una manera flexible per tal de saber combinar quines són les necessitats del territori, del mercat, de les empreses. També cal fer les adaptacions reguladores necessàries, i les curriculars, a fi i efecte de cercar i assolir l’eficiència del sistema, a través d’una bona planificació. Si es fa una bona coordinació entre l’FP inicial, l’FP per l’ocupació i el teixit productiu i els agents socials, la integració i l’èxit del model està garantit. Tots els agents implicats haurem de saber treballar en el nostre entorn i crear valor compartit per a la societat, l’alumnat, els centres i les empreses.

A què es deu aquest èxit dels estudis d’FP en general i de l’FP dual en particular?

Si una persona ha estat ben orientada i en el decurs de la seva formació ha estat ben tutoritzada, tant en el centre de treball com en el centre educatiu, optimitzarà els seus estudis. En aquest sentit, la figura del tutor és cabdal: ha d’estar ben format i disposar del temps necessari per fer un seguiment de l’alumne.

Si es fa una publicitat de l’oferta existent en els centres d’una manera adequada, l’alumne pot comprovar que l’oferta d’FP és més nombrosa que la dels estudis de batxillerat, inicialment de caràcter més generalista. És a dir, les extenses famílies d’FP ofereixen especialització des del primer dia en els estudis triats. El currículum ha de ser flexible, i s’ha d’adaptar àgilment a les necessitats de les persones, del territori i de les empreses. Ha d’obeir, en definitiva, a una política basada en l’oferta i la demanda.

Un dels problemes que poden tenir les persones que es vulguin incorporar al món laboral és el de la mobilitat per obtenir la formació desitjada. És per això que els agents socials hem de reivindicar que hi hagi una política de beques a l’estudi i al transport, que facilitin que un estudiant pugui formar-se amb igualtat de condicions, sense estar condicionat per la seva localitat de residència. La formació professional dual ha de tenir en compte aquesta realitat, i ha de compensar econòmicament l’alumne. No hem d’obviar que l’empresa té un retorn de la inversió, ja que compta amb futurs treballadors i treballadores que ja coneixen la dinàmica de l’empresa, integrats en els futurs llocs de treball.

En resum, des de la UGT considerem que l’FP dual ben regulada, i duta a terme a través del compromís de totes les parts implicades, és una oportunitat única per fomentar l’ocupació i la inserció laboral de les persones.

Eva Gajardo
Sobre Eva Gajardo

Eva Gajardo és Secretària d’Igualtat i FP de la UGT de Catalunya Contacte: Página web | Més articles

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*